Luxorparts Air duster, trykkluft på boks

Luxorparts Air duster, trykkluft på boks
Kategorier: brand, Luxorparts
Brand: Luxorparts
119.9 NOK
Kjøp nå

Komprimert gass (trykkluft på boks) som gjør det enkelt å rengjøre trange steder. Fjerner støv det er vanskelig å komme til, på elektronisk og optisk utstyr, som f.eks. datamaskiner, fjernsyn, urverk, projektorer, kameraoptikk og strømaggregater. Inneholder ikke ozonnedbrytende KFK, HKFKER eller HFK (freoner). Brannfarlig: inneholder blant annet butan, propan og isobutan. Sikkerhetsinformasjon: Røyking er ikke tillatt i forbindelse med bruk. Spray aldri mot åpen flamme eller andre antennelselskilder. Sørg for god ventilasjon under bruk. Unngå innånding av dampen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke punkteres, brennes eller utsettes for temperaturer over 50 °C (gjelder også for tomme beholdere). Størrelsen på beholderen: 400 ml